Kvalitetssäkring

  • Medlem i Psykoterapicentrum, riksförening för legitimerade psykoterapeuter.
  • Följer etiska riktlinjer för psykoterapeuter framtagna av Psykoterapicentrum.
  • HBTQ-certifierad och utbildad i klinisk sexologi.
  • Patientförsäkring och ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.
  • Följer Socialstyrelsens riktlinjer om journalföring och kvalitetssäkring.
  • Följer etiska riktlinjer för psykoterapihandledare framtagna av Psykoterapicentrum.
  • Använder Ahums administrativa plattform för säker bokning, betalning och videosamtal.

Copyright © 2021 Linnea Malmström, psykoterapi och handledning