Legitimerad psykoterapeut och handledare

Linnea Malmström

För mig är psykoterapi ett fredsarbete. I samtal ges du möjlighet att på olika sätt utforska din personlighet och förstå dig själv bättre. Många faktorer påverkar vem du är idag och hur du ser på dig själv. Med ökad förståelse för just din historia och dina förutsättningar kan du lära dig att värna om dig själv och ta vara på din potential. I relationer blir det då lättare att uttrycka dina behov och sätta gränser på ett konstruktivt sätt.

Tillvaron ställer höga krav på oss människor idag och många lider av symtom på psykisk ohälsa av olika slag. Genom samtal kan du hitta sätt att bättre ta hand om dina behov och känslor. Ofta leder en psykoterapi till  förändringar som skapar balans i ditt inre och gör det lättare att fatta beslut i vardagen som påverkar ditt mående och hur du lever ditt liv.

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Ersta Sköndal högskola, med en fil kand i psykologi/personalvetare som grundutbildning. Det psykodynamiska synsättet är min utgångspunkt. Under åren har jag vidareutbildat mig i KBT, affektfokuserad psykoterapi och compassionfokuserad psykoterapi. Jag arbetar integrativt och använder de metoder och arbetssätt som jag tror kan vara till hjälp för den människa jag möter. Mitt förhållningsätt i samtalen är relationellt vilket betyder att vi tillsammans utforskar den förändringsprocess som psykoterapin skapar och tar vara på vårt samspel som en del av detta.

Jag är utbildad handledare vid Ericastiftelsen och arbetar med psykoterapihandledning och verksamhetshandledning.

I offer psychotherapy in English.

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Ersta Sköndal högskola, med en fil kand i psykologi/personalvetare som grundutbildning. Det psykodynamiska synsättet är min utgångspunkt. Under åren har jag vidareutbildat mig i KBT, affektfokuserad psykoterapi och compassionfokuserad psykoterapi. Jag arbetar integrativt och använder de metoder och arbetssätt som jag tror kan vara till hjälp för den människa jag möter. Mitt förhållningsätt i samtalen är relationellt vilket betyder att vi tillsammans utforskar den förändringsprocess som psykoterapin skapar och tar vara på vårt samspel som en del av detta.

Jag är utbildad handledare vid Ericastiftelsen och arbetar med psykoterapihandledning och verksamhetshandledning.

I offer psychotherapy in English.

Copyright © 2021 Linnea Malmström,
psykoterapi och handledning