Psykoterapi

Skälen till att söka psykoterapi är många och kan yttra sig på lite olika sätt. Ibland finns ett behov hos oss människor av att sortera och förstå det som pågår i vår inre värld. En utomstående samtalspartner ger nya perspektiv och möjlighet till reflektion. Livet bjuder på oförutsedda händelser och vi kan hamna i livskriser av olika slag. Många söker terapi för symptom såsom ångest, trötthet och nedstämdhet samt fysiska besvär som går att koppla samman med stress och inre obalans. Genom att komma i kontakt med våra känslor och lära oss att använda dem konstruktivt, kan vi minska ångest samt öka självkänsla och välbefinnande.

Relationsproblem av olika slag är ett område som ofta hamnar i fokus i samtal. Jag tänker att vi lever i en paradox där vi människor i grunden är flockdjur och emotionellt beroende av varandra, samtidigt som vi strävar mot självständighet och oberoende. Fokus för samtalen utgår ofta från nuet men genom att se tillbaka i historien kan relationsmönster bli tydliga och vi kan välja nya sätt att relatera till andra.

Att leva icke-normativt leder ofta till en minoritetsstress som kan orsaka lidande på olika sätt. Genom att utforska egna behov och lära sig uttrycka dem kan det bli lättare att sätta gränser gentemot andra, och att skapa ökad närhet när det är en önskan.

Tillsammans avgör vi hur lång en terapi behöver vara för att den ska vara till hjälp, likaså frekvensen för samtalen.

Ett samtal varar i 45 minuter. Kostnad: 1 100 kr.

Copyright © 2021 Linnea Malmström,
psykoterapi och handledning