Handledning

Handledning syftar ofta till att på olika sätt stärka individen i sin yrkesroll så att det gynnar den målgrupp som står i fokus för arbetet.

I en fungerande handledning skapas en plats för reflektion där deltagarna får möjlighet att tänka kring sig själva i sitt arbete. En viktig förutsättning för att handledning ska vara verksam är upplevelsen av trygghet. Det är handledarens uppgift att utifrån givna förutsättningar skapa en ram och en struktur för handledningen som gynnar ett tryggt klimat där det går att tänka kreativt.

Jag erbjuder handledning för personal som arbetar med människor inom vård och omsorg, exempelvis HVB, ungdomsmottagning, vuxenpsykiatrin, hjälporganisationer och kvinnojour. Jag arbetar med psykoterapihandledning och verksamhetshandledning, både i mindre grupper och individuellt.

Välkommen att kontakta mig för konsultation kring upplägg och kostnadsförslag.

Copyright © 2021 Linnea Malmström, psykoterapi och handledning