Föräldrastöd

Att bli förälder är kanske den mest omvälvande livsförändring vi ställs inför i livet. Samtidigt är det något helt naturligt som vi förväntas klara av och varken lämplighetsbedömning eller körkort krävs. Till hjälp har vi kärleken till barnet och den anknytning som uppstår mellan barnet och oss. Föräldraskapet finns sedan med oss igenom hela livet och förändras med barnets mognad och alla omständigheter som råder runt omkring relationen.

Många känner behov av stöd i sitt föräldraskap, både när barnen är små men också senare i tonåren. Vi stöter på olika svårigheter beroende på erfarenheter som barn till våra egna föräldrar. Barn är också unika varelser med olika medfödda förutsättningar och därmed specifika behov av omhändertagande. Behoven förändras genom åren och ställer krav på föräldern att hänga med och möta barnet i olika faser. När barnet blivit ung vuxen upplever många föräldrar att mycket i både den unges liv och i  relationen till föräldern liksom sätts på prov. Den unge vuxne ska nu skapa sig ett eget liv och förälderns uppgift är att finnas som stöd på ett sätt som fungerar och är konstruktivt.

Jag tar emot föräldrar till barn i olika åldrar i stödsamtal kring föräldraskapet. Till min hjälp har jag bland annat ett föräldraprogram som heter Trygghetscirkeln och som fokuserar på att stärka föräldrar att ta fram sina unika färdigheter och matcha dem med sitt barns behov, oavsett ålder.

Ett stödsamtal varar i 45 minuter. Kostnad: 1 100 kr.

Många känner behov av stöd i sitt föräldraskap, både när barnen är små men också senare i tonåren. Vi stöter på olika svårigheter beroende på erfarenheter som barn till våra egna föräldrar. Barn är också unika varelser med olika medfödda förutsättningar och därmed specifika behov av omhändertagande. Behoven förändras genom åren och ställer krav på föräldern att hänga med och möta barnet i olika faser. När barnet blivit ung vuxen upplever många föräldrar att mycket i både den unges liv och i  relationen till föräldern liksom sätts på prov. Den unge vuxne ska nu skapa sig ett eget liv och förälderns uppgift är att finnas som stöd på ett sätt som fungerar och är konstruktivt. 

Jag tar emot föräldrar till barn i olika åldrar i stödsamtal kring föräldraskapet. Till min hjälp har jag bland annat ett föräldraprogram som heter Trygghetscirkeln och som fokuserar på att stärka föräldrar att ta fram sina unika färdigheter och matcha dem med sitt barns behov, oavsett ålder.

Ett stödsamtal varar i 45 minuter. Kostnad: 1 100 kr.

 

Copyright © 2021 Linnea Malmström, psykoterapi och handledning